คาสิโน ทำให้ความเจริญมากขึ้นจริงๆหรือ?

คาสิโน ทำให้ความเจริญมากขึ้นจริงๆหรือ?

คาสิโนกับเรื่องของความเจริญในด้านอื่นๆ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเดียว กล่าวคือ ถ้าประเทศไหน มี คาสิโน เกิดขึ้นที่เมืองไหน เมืองนั้นๆ ก็มักจะมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้น ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เจริญขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงธุรกิจบริการต่างๆ เช่นบริการนวดตัว สปา ฯลฯ จึงเป็นที่น่าสงสัยของหลายคน ว่าถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วทำไม ไม่ทำคาสิโนในหลายๆเมืองเพื่อให้ประเทศชาติเจริญเร็วๆ

ผมเองก็อยากจะขออธิบาย ว่าถึงแม้ธุรกิจคาสิโนในต่างประเทศ จะทำให้หลายๆเมือง เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการเข้มงวด ในการจัดการ ดูแลเมืองนั้นๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในเมืองนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพปะปนเข้ามา โดยอาศัยความที่มีคนเยอะ ยากต่อการตรวจสอบนี้แหละครับ ฉะนั้นถ้าหากปล่อยให้หลายๆเมืองเต็มไปด้วย คาสิโน การจัดการ ดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของเมืองแต่ละเมืองในประเทศนั้นๆก็ยากยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือ ประเทศแต่ละประเทศจำเป็นต้องรักษาสมดุลของความเจริญเติบโตของธุรกิจแต่ละประเภทให้เติบโตไปในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถ้าหากธุรกิจใดเติบโตรวดเร็วเกินไป ถึงแม้ว่าจะดึงให้หลายๆธุรกิจเติบโตขึ้นตามไปด้วย ก็ยังมีโอกาสที่จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ดีครับ ผมจะยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากประเทศใดเห็นว่าคาสิโน เป็นธุรกิจที่ทำให้ความเจริญพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจดีขึ้นมาก

ก็เลยเร่งให้ธุรกิจ คาสิโน เกิดขึ้นมากๆในประเทศ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังที่ผมกล่าวไปแล้ว คือจำพวกร้านอาหาร ที่พัก ฯลฯ ก็เติบโตรวดเร็วตาม ปัญหาแรกเลยที่ตามมาก็คือ ราคาข้าวของต่างๆจะแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย และนำมาซึ่งปัญหาเงินเฟ้อของประเทศ นั่นเองครับ ดังนั้นแล้ว ไม่ว่าคาสิโนจะเป็นธุรกิจที่ทำให้ความเจริญมากขึ้นแค่ไหน หลายๆประเทศก็ยังคงต้องควบคุมให้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนอยู่ดีครับ เพื่อประโยชน์ที่มากสุด และไม่ก่อให้เกิดผลเสียด้วยครับ

Back To Top